Mobilný čašník (1)

Pokladničná zásuvka (1)

Termopapier (10)

Váhy (4)