• snímače čiarových kódov
  • váhy
  • peňažné zásuvky a pokladničky
  • overovače bankoviek
  • čítačky elektronického žurnálu
  • spotrebný materiál a iné