• predaj registračných pokladníc a fiškálnych modulov
  • predaj pokladničného a ekonomického softwaru
  • predaj hardwarového vybavenia (PC, LCD, Server…)