MK SQL – modul OBJEDNÁVKY

  • objednávky, zálohy, evidencia úhrad faktúr – umožňuje evidenciu vystavených a prijatých objednávok, vyvtváranie zálohových faktúr z prijatých objednávok, cenových ponúk, evidenciu prijatých záloh, evidenciu vystavených a došlých faktúr (saldokonto) a ich úhrad

40.00 vrátane DPH

Vlastnosti a kompatibilita

MK SQL – modul OBJEDNÁVKY

  • objednávky, zálohy, evidencia úhrad faktúr – umožňuje evidenciu vystavených a prijatých objednávok, vyvtváranie zálohových faktúr z prijatých objednávok, cenových ponúk, evidenciu prijatých záloh, evidenciu vystavených a došlých faktúr (saldokonto) a ich úhrad

Ekonomická agenda SQL je aktuálnym produktom spoločnosti MK-soft, s.r.o. Je určený na vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy. Program je modulárny. Obsahuje niekoľko voliteľných základných modulov, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať. Program obsahuje štyri základné moduly: jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a sklad a jeden prídavný: CRM. Sklad je možné rozširovať o ponúkané doplnkové moduly.

Základná charakteristika programu:

  • postavené na architektúre klient – server (SQL server Firebird)
  • cena/výkon – jeden z najlepších na trhu
  • pravidelná aktualizácia, priama telefonická podpora autorov programu, rýchly servis priamo u užívateľa
  • preberá väčšinu štandardov ovládania zavedených v predošlých verziách programov firmy MK-soft
  • minimálne nároky na zaškolenie užívateľov, jednoduchá implementácia, jednoduché ovládanie bez nutnosti používať pri práci myš
  • prehľadný pomocník, doplnkové návody konkrétnych príkladov s postupom a obrazovkami programu
  • multiverzia – umožňuje viesť agendu príslušného základného modulu pre viacero firiem
  • sieťová verzia (do 5 užívateľov resp. neobmedzená) – umožňuje prácu z viacerých klientskych staníc (maximálne 5 resp. neobmedzene)

Ďalšie informácie