MK SQL – modul SKLAD

 • slúži na vedenie skladového hospodárstva firmy, pridaním eKasa ORP (on-line registračná pokladnica) zariadenia je možný predaj zo skladu aj v hotovosti. Program umožňuje pripojiť aj registračné pokladnice pre spracovanie údajov o predaji tovaru a resp. pre naprogramovanie pamätí pokladní. Podporuje aj externé vstupno-výstupné zariadenia uľahčujúce zadávanie údajov (skenery) alebo zobrazovanie informácií o predaji (displeje).

200.00 vrátane DPH

Vlastnosti a kompatibilita

MK SQL – modul SKLAD
Slúži na vedenie skladového hospodárstva firmy, pridaním eKasa ORP (on-line registračná pokladnica) zariadenia je možný predaj zo skladu aj v hotovosti. Program umožňuje pripojiť aj registračné pokladnice pre spracovanie údajov o predaji tovaru a resp. pre naprogramovanie pamätí pokladní. Podporuje aj externé vstupno-výstupné zariadenia uľahčujúce zadávanie údajov (skenery) alebo zobrazovanie informácií o predaji (displeje).

základná verzia umožňuje:

 • evidenciu tovaru a služieb
 • príjem, hotovostný a fakturačný predaj, spotrebu, prevod medzi „podskladmi“
 • širokú podporu predvolených zliav a pevných cien
 • delenie odberateľov podľa obratu s možnosťou zadelenia do tabuľky zliav
 • podporu linkového skladu, evidenciu ekvivalentov
 • viesť „podsklady“ – ľubovoľné množstvo, z ktorých každý pracuje spôsobom FIFO
 • evidenciu zákazníckych kariet, definíciu pravidiel pre získavanie a čerpanie „bodov“
 • používanie prídavných zariadení pre prácu s aplikáciou – čítačky čiarového kódu (skenery), dátové terminály CIPHER LAB, externé displeje (pre hotovostný predaj), elektronické váhy, elektronické prihlasovacie zariadenia (prihlasovanie kartou)

rozširujúce moduly skladu:

 • eKasa ORP (on-line registračné pokladne)
 • objednávky, zálohy, evidencia úhrad faktúr
 • kalkulácie, otvorené účty
 • sériové čísla, opravy, požičovňa
 • zákazková výroba
 • hotel
 • terminál MK Agenda (pre OS Android)
 • terminál MK Čašník (pre OS Android)

Software MK Soft
V dnešnej dobe už mnohým podnikateľom nestačí iba evidencia tržieb prostredníctvom registračných pokladníc, ale vyžadujú omnoho viac.
Preto pre Vás máme pripravené ekonomické, predajné a špeciálne reštauračné software a aplikácie, s ktorými bude Vaše podnikanie oveľa prehľadnejšie a jednoduchšie.

MKSQL je  informačný ekonomický systém určený pre malé a stredné spoločnosti. Je to modulárny systém, v plnej miere určenýna vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy. Ekonomický systém pozostáva z voliteľných modulov jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdového modulu, obchodného a skladového modulu, a modulu výroba. Informačný ekonomický systém je postavený na vyspelej technológii klient-server čo ho z pohľadu bezpečnosti a rýchlosti zaraďuje medzi žiadané informačné systémy a zároveň garantuje excelentný výkon a skutočne bohatú funkcionalitu.

Základná charakteristika programu:

 • postavené na architektúre klient – server (SQL server Firebird)
 • cena/výkon – jeden z najlepších na trhu
 • pravidelná aktualizácia, priama telefonická podpora autorov programu, rýchly servis priamo u užívateľa
 • preberá väčšinu štandardov ovládania zavedených v predošlých verziách programov firmy MK-soft
 • minimálne nároky na zaškolenie užívateľov, jednoduchá implementácia, jednoduché ovládanie bez nutnosti používať pri práci myš
 • prehľadný pomocník, doplnkové návody konkrétnych príkladov s postupom a obrazovkami programu
 • multiverzia – umožňuje viesť agendu príslušného základného modulu pre viacero firiem
 • sieťová verzia (do 5 užívateľov resp. neobmedzená) – umožňuje prácu z viacerých klientskych staníc (maximálne 5 resp. neobmedzene)

Ďalšie informácie