V tejto sekcii si môžte stiahnúť manuály, komunikačné programy a podporné súbory pre eKasa pokladnice od spoločnosti Elcom. 

Cloudová služba mojakasa.sk

Video návody na registráciu, prehľady dokladov a iných funkcionalít spojených s cloudom

Euro-50i/o Mini eKasa

Manuál

Kompletný užívateľský manuál pre nastavenie / obsluhu a údržbu pokladnice. Odporúčame všetkým zákazníkom si tento manuál prečítať pred začatím práce s pokladnicou.

Komunikačný program Euro2A ver. eKasa

Komunikačný program Euro2A slúži na programovanie eKasa pokladnice a získavanie informácií o predaji. Nutnou podmienkou pre správnu komunikáciu pokladnice a PC cez USB port je inštalácia ovládača USB portu.

Euro-150i/o Flexy BAT eKasa

Manuál

Kompletný užívateľský manuál pre nastavenie / obsluhu a údržbu pokladnice. Odporúčame všetkým zákazníkom si tento manuál prečítať pred začatím práce s pokladnicou.

Komunikačný program Euro2A ver. eKasa

Komunikačný program Euro2A slúži na programovanie eKasa pokladnice a získavanie informácií o predaji. Nutnou podmienkou pre správnu komunikáciu pokladnice a PC cez USB port je inštalácia ovládača USB portu.

Euro-80 B eKasa

Manuál

Kompletný užívateľský manuál pre nastavenie / obsluhu a údržbu pokladnice. Odporúčame všetkým zákazníkom si tento manuál prečítať pred začatím práce s pokladnicou.

Komunikačný program Euro2A ver. eKasa

Komunikačný program Euro2A slúži na programovanie eKasa pokladnice a získavanie informácií o predaji. Nutnou podmienkou pre správnu komunikáciu pokladnice a PC cez USB port je inštalácia ovládača USB portu.