digitech

Naše motto znie: “Náš zákazník, náš pán” a tomuto heslu podriaďujeme aj celú filozofiu našej spoločnosti.

certifikáty a ocenenia

Počas nášho dlhoročného pôsobenia na slovenskom trhu sme nadobudli mnohé certifikáty potrebné k predaju a najmä servisu elektronických registračných pokladníc.

digitech

Naša firma pôsobí na slovenskom trhu v oblasti predaja a servisu pokladničných systémov, ekonomického a skladového softvéru už od roku 1994. V roku 2012 sme sa postupne transformovali z firmy …