Novinky

Aktualizácia VRP

Nezabudnite si inštalovať aktualizovanú verziu VRP

 

Používateľom virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) na mobilnom operačnom systéme Android pripomíname, že je potrebné, aby si do 16. marca tohto roka nainštalovali aktualizovanú verziu aplikácie. Dostupná je na portáli finančnej správy [nové okno]. Dôvodom je vypršanie platnosti komunikačného certifikátu 17. marca tohto roka a jeho aktualizácia. Zároveň informujeme, že od tohto dátumu nebude možné využívať aplikáciu VRP pre mobilné operačné systémy iOS. Webovej verzie aplikácie VRP sa zmena nedotkne.

Na portáli finančnej správy je už od minulého týždňa dostupná aktualizovaná verzia bezplatnej aplikácie Pokladnica pre operačný systém Android. Používateľov VRP prosíme, aby si stiahli túto novú VRP a pôvodnú odinštalovali. Už 17. marca tohto roka totiž vyprší platnosť komunikačného certifikátu a doterajšia verzia VRP nebude z tohto dôvodu funkčná. O tejto zmene finančná správa bude informovať aj prostredníctvom tzv. softwarningu (priateľské upozornenie), odoslaný bude  20.628 subjektom, ktoré vlani a v tomto roku vydali aspoň jeden pokladničný doklad cez operačný systém Android alebo iOS. Na túto povinnosť upozorníme aj oznámením v samotnej VRP.

Zároveň upozorňujeme, že aktualizovaná verzia aplikácie je momentálne dostupná len na portáli finančnej správy. Používatelia ju nenájdu v  Google Play. Finančná správa však robí všetko pre to, aby bola aplikácia neskôr dostupná aj na tomto mieste.

Od dátumu 16. marca nebude vôbec dostupná aplikácie VRP pre mobilný operačný systém iOS. Podnikateľské subjekty môžu využiť prístup cez web (https://vrp.financnasprava.sk/#!/login) [nové okno] alebo novú verziu VRP v zariadeniach s operačným systémom Android.  Rovnako nie je dostupná pre operačný systém iOS ani aplikácia Over doklad. Pravosť pokladničných dokladov si môže verejnosť overovať prostredníctvom webovej služby –  https://opd.financnasprava.sk/#!/check  [nové okno], prípadne  prístupom cez operačný systém Android.

Finančná správa sa ospravedlňuje používateľom VRP i aplikácie Over doklad za vzniknuté komplikácie. Spôsobené sú nedoriešenými zmluvnými vzťahmi s dodávateľom aplikácie v súvislosti s neprimerane vysokými nákladmi na prevádzku. V súčasnosti však už finančná správa intenzívne pracuje na vývoji novej aplikácie VRP pre všetky platformy tak, aby jej využívanie nebolo v budúcnosti závislé od externých subjektov.

 

Tlačová správa na stiahnutie:  /odkaz/