DOTYKAČKA – Import produktov

Import produktov do dotykačky prebieha následovne: Na stránke: „https://admin.dotykacka.sk/login“ , sa prihlásime do dotykačky za [...]