Novinky

Pozor na výmenu autentifikačných údajov v eKase

[section padding=“0px“ height=“0px“ margin=“0px“]

[ux_text text_align=“center“]

Finančná správa

Tlačová správa

Pozor na výmenu autentifikačných údajov v eKase

BRATISLAVA – 27.01.2021: Podnikateľov čaká prvá povinnosť po dvoch rokoch od štartu projektu
eKasa. Končí sa totiž platnosť autentifikačných údajov (AU) nahratých v online registračných
pokladniciach. Platnosť údajov potrebných na evidenciu tržieb je dva roky od vystavenia. Výmenu
môžu podnikatelia urobiť pred uplynutím platnosti týchto údajov. Používateľov VRP sa táto
povinnosť netýka.

Podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb eKasu, majú prvú povinnosť po dvoch rokoch od
spustenia projektu. Postupne sa končí platnosť autentifikačných údajov (AU) nahratých v online
registračných pokladniciach (ORP). Výmena údajov je nevyhnutná z dôvodu ochrany údajov zasielaných
do systému eKasa v zmysle všeobecných platných bezpečnostných štandardov. Ide o bezplatný úkon.

Podnikateľa na výmenu údajov automaticky upozorní online registračná pokladnica 30 dní pred
ukončením ich platnosti. Podnikateľ musí o nové autentifikačné údaje požiadať na portáli finančnej správy
v eKasa zóne. Jednoduchú výmenu môže urobiť aj skôr ako 30 dní pred uplynutím ich platnosti. Podľa
pokynov výrobcu si potom nahrá nové údaje do ORP. Aktuálne autentifikačné údaje môže podnikateľ
ponechať v platnosti, pretože sa automaticky zneplatnia po uplynutí dvojročnej lehoty.

Postupne musia o nové AU požiadať všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v online registračnej
pokladnici. Najskôr však tí, ktorí začali eKasu používať od 1. apríla 2019. Išlo o všetky nové subjekty,
ktorým k danému dátumu po prvý raz vznikla povinnosť evidovať tržbu. Ostatné subjekty sa postupne
pripájali do 30. júna 2019. Od 1. júla 2019 museli byť do systému eKasa napojení všetci podnikatelia. V
čase od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 ešte platilo prechodné obdobie na nepokutovanie
podnikateľov finančnou správou za nepoužívanie eKasy.

Používateľov VRP sa táto povinnosť netýka. Podrobnejšie informácie nájdete na špeciálnej podstránke
eKasa na portáli finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/podnikatelekasa alebo sa môžete obrátiť na call centrum finančnej správy.
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol
v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky
orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu.

Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

[/ux_text]

[/section]